Zasady higieny gabinetu ( aseptyka i antyseptyka)

  • Narzędzia medyczne każdorazowo po użyciu, poddawane są sterylizacji w autoklawie zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami medycznymi.
  • Skuteczność sterylizacji jest regularnie badana za pomocą testów (biologicznych i chemicznych).
  • Gabinet jest kontrolowany przez lokalną Stację Sanitarno­Epidemiologiczną.
  • Stosowany sprzęt jednorazowego użytku jak również zużyte materiały opatrunkowe są przekazywane jako odpady medyczne i utylizowane przez specjalną firmę.
  • Po każdym pacjencie stanowisko jest sprzątane i dezynfekowane.