Konsultacje i plany leczenia

W ramach konsultacji, zapoznając się z Państwa problemem, lekarz wyjaśni istotę choroby i jej przyczyny, poinformuje o dostępnych materiałach i technikach tak, aby wybrać optymalne i satysfakcjonujące postępowanie lecznicze.

Kompleksowe plany leczenia są przygotowywane na podstawie zdjęć RTG, modeli diagnostycznych oraz zdjęć cyfrowych. Niekiedy konieczna jest poszerzona diagnostyka.