Korony

Korony są popularnym rodzajem odbudowy protetycznej. Stwarzają możliwość poprawy estetyki uśmiechu jak również wzmocnienia i odbudowania struktury zęba przywracając jego kształt, kolor oraz funkcję. Po oszlifowaniu zęba pobieramy wyciski, a ząb zabezpieczamy koroną tymczasową .W laboratorium protetycznym, jest wykonywana korona zgodnie z instrukcją przekazaną przez lekarza. Na kolejnej wizycie gotowe uzupełnienie protetyczne cementujemy na stałe w jamie ustnej.

Wykonujemy:

  • Korony pełnoceramiczne
  • Korony porcelanowe na podbudowie cyrkonowej – Cyrkon jest białym metalem. Podbudowa jest wycinana (frezowana) w technologii komputerowej CAD/CAM
  • Korony Zirro – wykonane w pełni z cyrkonu w technice CAD/CAM
  • Korony porcelanowe na podbudowie metalowej (bezniklowej) lub na złocie

Każde uzupełnienie protetyczne wymaga odpowiedniej higieny i wizyt kontrolnych.

Przywiązujemy dużą wagę do ścisłej współpracy z technikiem tak, aby każde uzupełnienie protetyczne oddawane naszym pacjentom, było wykonane z dużą starannością i przywracało lub polepszało estetykę i funkcję zębów.