Mosty

Mosty są popularną formą odbudowy protetycznej brakującego zęba lub zębów. Jest to forma uzupełnienia bardzo wygodna dla pacjenta, gdyż jest cementowana na stałe.
Wykonując takie uzupełnienie, szlifujemy zęby sąsiadujące z luką jaka powstaje po ekstrakcji zębów, pobieramy wyciski, a oszlifowane zęby zabezpieczamy uzupełnieniem tymczasowym. Po wykonaniu mostu przez technika, w laboratorium protetycznym, cementujemy go na kolejnej wizycie.

Wykonujemy:

  • Mosty porcelanowe na podbudowie cyrkonowej – Cyrkon jest białym metalem. Podbudowa protetyczna jest wycinana(frezowana) w technologii komputerowej CAD/CAM.
  • Mosty Zirro – wykonane są w pełni z cyrkonu w technice CAD/CAM.
  • Mosty porcelanowe na podbudowie metalowej (bezniklowej).
  • Mosty porcelanowe na podbudowie ze złota (szlachetny stop dentystyczny o właściwościach bakteriostatycznych).

Każde uzupełnienie protetyczne wymaga odpowiedniej higieny i wizyt kontrolnych.

Przywiązujemy dużą wagę do ścisłej współpracy z technikiem tak, aby każde uzupełnienie protetyczne oddawane naszym pacjentom, było wykonane z dużą starannością i przywracało lub polepszało estetykę i funkcję zębów.